Uitbreiding en nieuw dakopbouw van een vrijstaand woongebouw

Van Zeggelaarstraat is een straat in de Kadoelen een wijk in stadsdeel Amsterdam Noord. Voor de bouw van de ringweg A10 in 1966 was de wijk deel van Landsmeer. Al in de 14e eeuw bestond de Kadoelen dijk. Eind van de 15e eeuw kwam de Landsmeerdijk en in 1638 was de inpoldering van de Wilmkebreek klaar. Nu maakt de 24 ha grootte Wilmbreekpolder deel uit van de hoofdgroenstructuur van Amsterdam Noord en is een broedgebied voor veel weidevogelsoorten. Het waterpeil wordt gereguleerd door het gemaal Wilmkebreek op een niveau van NAP -4,02m.

 

De tuin van het vrijstaande woonhuis van de Van Zeggelaarstraat 26 kijkt uit op deze unieke verre polderuitzicht. De eigenaar is van plan het bestaande gebouw compleet te renoveren en de woonkamer in de tuin uit te breiden en op de 1e verdieping een extra slaapkamer onder een nieuw dak te realiseren.

 

Maarten Elands heeft eerder uitbreidingsplannen voor andere vrijstaande gebouwen in de van Zeggelaarstraat gemaakt. Om de kleinschaligheid te behouden zijn deze uitbreidingen gemaakt onder een tweede lagere kap. Zo ook op nummer 26 ontwerpt Elands een tweede kap voor de extra slaapkamer. De uitbreiding van de woonkamer heeft een vlak groen dak met daklichten.

 

Bij de uitwerking van het plan is rekening gehouden met het gevoelige natuurgebied, buitenlampen zijn beperkt toegepast en het is gekozen voor een natuurlijke houten gevel.

Particulier opdrachtgever

Uitbreiding begane grond met bijkeuken en wonen, dakuitbreiding 1e verdieping met slaapkamer.

Ontwerp, omgevingsvergunning en technische uitwerking.

2015/2016

Van Zeggelaarstraat is a street in the Kadoelen, an area in the community of Amsterdam North. Before the realisation of the city ring A10 in 1966, the Kadoelen was part of the village Landsmeer. The Kadoelendike already existed in the 14th century. At the end of the 15th century, the Landsmeerdike was built and in 1638 the polder of the Wilmkebreek was ready. Nowadays the 24 ha Wilmbreekpolder is part of the main green structure of Amsterdam North and is a nesting place for a lot of meadow birds. The Wilmbreek pump controls the water level at NAP - 4,02m.

 

The view from the garden of the freestanding house in the Van Zeggelaarstraat 26 is amazing and unique for Amsterdam. The owner of the house wants to extend the living area on the ground level and need one extra sleeping room under the roof for the second child. They also want complete renovate the house.

 

Maarten Elands made designs for other houses in the area. In order to respect the small scale, he expends the design with a smal roof next to the main house. On the backside, the extension of the living space has a flat roof, roof lights and an extra roof for a terrace. The materials compliment the natural surroundings. There is a green roof, a natural wood facade and the white colour of the traditional houses. 

 

Private person

Design, permission and construction drawings.

2015/2016

Zuidgevel

Bouwproces

Gerealiseerde uitbreiding

Plattegronden begane grond en 1e verdieping