Brinkmeier Elands architecten is een architectenbureau bestaand uit twee architecten Ute Brinkmeier en Maarten Elands gevestigd in Amsterdam. In ons team werken Tommy Nguyen, Arjan Muller en Samil Durmaz.

Brinkmeier Elands architects is an architecture office with two architects Ute Brinkmeier and Maarten Elands based in Amsterdam.

In our team are working Tommy Nguyen, Arjan Muller and Samil Durmaz.

Ontwerp

Design

Omgevingsanalyse, archiefonderzoek,  schetsen, visualisaties, stedenbouwkundige scenarios, ontwerpen in varianten, haalbaarheidsstudies, onderzoek, programma van eisen.

Environmental analysis, archive research, sketches, visualisations, urban planning in scenarios, design in variants, feasibility studies, program of requirements.

Bouwkundig tekenwerk

Architectural drawings

Vergunningen, bouwtekenigen, details, slooptekeningen, meetrapporten, splitsingstekeningen, verkooptekeningen, daglichtberekeningen.

Permits, architectural drawings, detailing, demolition drawings, measurement reports, division drawings, sales drawings, daylight calculations.

Advies

Advice

Technische omschrijvingen, technische tekeningen, elektra- en lichtplannen, aanbestedingen, bouwbegeleiding op maat, advies.

Technical description, technical drawings, electricity and light planning, tenders, customized construction supervision, advice.