Parklaan Aalsmeer

 

Situatie                Parklaan

Location               Aalsmeer

Klant                    Woningbouwcoöperatie

Client                   Eigen haard

Jaar

Year                     2000-2022

Status                  Renovatie en uitbreiding

Status                  Renovation and extension

Program              9 soziale woningen

Program              9 social houses

Team

Partners              Brinkmeier Elands

 

De Parklaan in Aalsmeer ligt in de Stomeerpolder noordelijk van het Seringenpark aangelegd in 1951. Twee jaar later heeft de moderne architect Salomonsan voor de gemeente Aalsmeer aan de Parklaan 24 bejaardenwoningen en een verzorgingstehuis ontworpen. In het Seringenpark zijn paviljoenachtige rijtjeswoningen van één laag rond om een vijver gerangschikt. Parklaan 27 was het zusterhuis. Parklaan 26a, het verzorgingstehuis, is in twee fases gebouwd met kelder, kantine en terras op de begane grond en drie stroken iets versprongen ten opzichte van elkaar met twee verdiepingen erboven. De slaapkamers liggen aan een gang.  Het buitenmateriaal was metselwerk met witte kozijnen.

 

In 1992 is het verzorgingsthuis verbouwd tot zelfstandige sociale woningen in beheer van Eigen Haard. De gang is bij de woningen getrokken, er is een galerij aan de noordzijde geplaatst, iedere strook heeft balkons aan de zuidzijde. In iedere strook zitten drie woningen per laag. De gemeente heeft het zusterhuis en de kantine getransformeerd tot kantoor voor het wijkgebouw Seringenhorst en in de kelder kwamen de bergingen voor de woningen. De gevel is verduurzaamd met een iso-stuc plaat van ca. 80mm dik. De kleuren zijn pastelkleurig en per strook anders van roze, licht groen, geel, blauw en het kantoor in oranje.

 

Omdat het wijkgebouw al jaren geleden leeg stond heeft de gemeente met Eigen Haard het idee ontwikkeld sociale huurwoningen ervan te maken. De gebouwdelen Parklaan 26a en 27 waren nog niet verduurzaamd, werden verwarmd met gas en er was alleen een balkon in het zusterhuis.  

 

Ons opdracht was deze gebouwdelen te verduurzamen, nieuwe kozijnen toe te passen, buitenruimtes toe te voegen en sociale woningen ervan te maken. Wij makten een plan met twee entreeportieken. In het zusterhuis makten wij 4 appartementen met buitenruimtes aan de tuin- en straatzijde en een dakterras op het vlakke dak van de oude kantine. In dit gebouwdeel pasten 5 appartementen langs een midden gang.

 

Het hele project is in BIM getekend en in november 2022 is de sleutel aan de eerste bewoner overhandigd. De eersten twee bewoners zijn blij: ”De woonkamer is heerlijk en we hebben een prachtig uitzicht op het groen en de vijver. Dat we hier kwamen gaf ons het gevoel alsof we op een vakantiepark wonen.’

 

The Parklaan in Aalsmeer is located in the Stomeerpolder north of the Seringenpark build in 1951. Two years later the modern architect Salomonsan designed 24 retirement homes and a nursing home for the municipality of Aalsmeer at the Parklaan. In the park, pavilion-like terraced houses of one layer are arranged around a pond. Parklaan 27 was the sister house. Parklaan 26a, the nursing home, was built in two phases with basement, canteen and terrace on the ground floor and three strips slightly staggered in relation to each other in two layers with rooms along a corridor. The outer material was masonry with white frames.

 

In 1992, the nursing home was converted into independent social apatments under the management of the cooperative Eigen Haard. The corridor is involved in the houses, a gallery has been placed on the north side, each strip have been given additional balconies on the south side. In each strip there are three houses per layer.

 

The municipality transformed the sister house and the canteen into an office for the Seringenhorst district building and in the basement came the storage rooms for the houses. The façade is made more sustainable with an isostuc façade of approx. 80mm thick. The colors are pastel and different per strip of pink, light green, yellow, blue and the office in orange.

 

Because the district building was empty years ago, the municipality developed the idea with Eigen Haard to turn it into social housing. The building sections Parklaan 26a and 27 were not yet sustainable, were heated with gas and there was only one balcony in the sister house. 

 

Our assignment was to make these building parts more sustainable, to apply new window frames, add outdoor spaces and turn them into social apartments. We made a plan with two entrance porches. In the sister house we made 4 apartments with outdoor spaces on the garden side and a roof terrace on the flat roof of the old canteen. In this part of the building, 5 apartments fit along a central corridor.

 

 

The entire project was drawn in BIM and in November 2022 the shutter was handed over to the first resident. The first two residents are happy: "The living room is lovely and we have a beautiful view of the greenery and the pond. The fact that we came here made us feel like we were living in a holiday park.'

Straatzijde   Street side

Parkzijde   Park side

Opengewerkte perspectief begane grond   Open perspective 1st floor

Open gewerkte perspectief 1e verdieping  Open perspective 2nd floor