Aan de Weverij Vaals

 

Situatie                Aan de Weverij

Location               Vaals

Klant

Client                   Holland Steen BV

Jaar

Year                     2021 - heden

Status                  Transformatie 

Status                  Transformation

 

Programma         24 appartementen

Program              24 apartments

Team

Partners              Brinkmeier Elands

 

Aan de Weverij

Het bestaande gebouw van een voormalige fabriek, reeds omgebouwd en uitgebreid met woningen en een sporthal op het dak met twee expressieve trappenhuizen staan in het bestemmingsgebied ‘Selzerbeek’ en grenst aan het bestemmingsgebied ‘Kern Vaals’. De opdracht was het gebouw te verkennen en te onderzoek of het mogelijk is de sportschool gelegen op de 3e verdieping van het voormalige industriegebouw en de sporthal te transformeren in woningen en in fase twee samen met de stadsbouwmeester tot een positief advies te komen.

 

Om iedere woning een buitenruimte te geven hebben wij een nieuwe geïsoleerde lichte gevel rond om de sporthal geplaatst met baksteenstripplaten in de kleur van het bestaande metselwerk van de woningen op de ondersten twee verdiepingen. De buitenruimtes en de kozijnen zijn in positie en stijl gekopieerd van deze woningen.  Hierdoor worden de twee volumes met elkaar verwoven. Rondom een groot atrium in het midden van de sporthal met een groot daklicht en tropische planten zijn de entrees van de woningen bedacht. De woningen zullen de kwaliteit van familiewoningen hebben met minimaal twee slaapkamers.

 

At the Weaving Mill

The existing building of a former factory, which has already been converted and expanded with housing and a sports hall on the roof with two expressive stairwells, are located in the 'Selzerbeek' zoning area and adjacent to the 'Kern Vaals' zoning area. The assignment was to explore the building and investigate whether it is possible to transform the gym located on the 3rd floor in the former industrial building and the sports hall on top of it into housing. The second fase was to work the plans out together with the city architect of Vaals, so that it will be positive for the surrounding.

 

 

To give each house an outdoor space, we have placed a new insulated, light façade around the sports hall with brick strip plates in the colour of the existing masonry of the houses on the lower two floors. The outdoor spaces and window frames are copied in position and style from these houses.  As a result, the two volumes are intertwined. The entrances to the houses have been designed around a large atrium in the middle of the sports hall with a large skylight and tropical plants. Most of the homes will have the quality of family homes with at least two bedrooms.

Nieuw entreehal in bestaand trappenhuis   New entrance hall at the existing stair case

Bestaande en nieuwe bebouwing met elkaar verwoven

Existing and new buildings are interweaving

Foto's van de bestaande situatie    Foto's of the existing situation

Westgevel   West elevation

Zuidgevel   South elevation

Noordgevel   North elevation

Oostgevel   East elevation