Sustainble building with timber

1 NL Gewoonhout   2 NL Amsterdam Koffiefabrik Messvisser Leister Buildings   3 NL Amsterdam Liander De Zwarte Hond   4 NL Amsterdam Hotel Jakarta SeARCH   5 DE Düsseldorf  The Cradle  HPP   6 NO Mjostarnet Tower of lake Mjosa Voll Arkitekter

De afgelopen weken heeft Ute een digitale cursus gevolgd aan de TU-Delft over duurzame gebouwen met een houten constructie. Erg inspirerend! Van de duurzame bosaanbouw, houten gebouwen uit het verleden en van nu, massieve houtconstructies, houtverbindingen ambachtelijk en computergestuurd, productie, oppervlakte behandeling, veiligheid, transport en montage kwam alles een keer langs. Wat is het verschil tussen Glulam, CLT, DLT en LVL?  Voor welke projecten zijn 1D, 2D en 3D elementen geschikt? Hoe kan een houtconstructie aan de brand- en akoestische eisen voor laagbouw en hoogbouw voldoen? Kan hout bijdragen aan een gezond gebouw? Hoe levensbestendig is een houten constructie? En wat voor voorbeelden zijn er reeds gebouwd?

In recent weeks, Ute has followed a digital course at TU-Delft about sustainable buildings with timber. Very inspiring! From sustainable forestry, buildings with timber from the past and present, mass timber constructions, traditional and computer-controlled joinings, production, surface treatment, safety, transport and assembly, everything was covered at some point. What is the difference between Glulam, CLT, DLT and LVL? For which projects are 1D, 2D and 3D elements suitable? How can a mass timber constructions meet the fire and acoustic requirements for low-rise and high-rise buildings? Can timber contribute to a healthy building? How life-resistant is a mass timber construction? And what examples do we know?