Vanger van verhalen van de aarde


Vanger van verhalen van de aarde

 

De folly’s zijn tijdelijk en daarom werken wij met hergebruikt materiaal. Nadat de folly verankerd is geweest met het landschap kunnen de materialen los van elkaar weer gewoon gebruikt worden of als folly verankeren met een ander landschap. Het materiaal komt vooral voort uit het landschap zelf zoals aarde en plastic zwerfafval. Voor de constructie kiezen wij eenvoudige materialen zoals tentscheerlijnen en steigerbuizen. Ons idee is een compositie te maken tussen de aarde en een ‘vanger’ gehaakt uit plastic zwerfafval. Wij nodigen de bezoekers en vooral kinderen uit om gevonden bladeren, takken of veertjes toe te voegen aan de vanger. De vondsten bewegen in de wind en stimuleren de fantasie voor verhalen van de aarde. De vanger kan in het midden van een weidelandschap geplaats worden en is van ver af te zien. Er loopt een smal pad omzoomd door lang gras naar een aarden heuvel. Hier bovenop bevindt zich de vanger. Het verzamelde plastic zwerfafval sorteren we op kleur en snijden we in slierten. Deze slierten combineren wij met plantenmateriaal of stofresten. Hierdoor ontstaat een soort garen. Met een grote houten haaknaald worden drie driehoeken gehaakt. Deze plaatsen wij in iedere hoek van een grotere driehoek. Tussen de driehoeken ontstaat een open haakwerk. Het haakwerk ondersteunen wij met een lichte en eenvoudig constructie. Wij bouwen een portaal van steigerbuizen gefundeerd in de grond en verankerd met tentscheerlijnen. De folly is bedoeld als een open structuur waar een interactie met de bezoeker welkom is. Wil iemand kijken naar de vanger, verhalen verzinnen, iets toevoegen of rustig zitten, dat kan allemaal.

 

Ontwerpers: Daniela Castelbranco en Ute Brinkmeier

 

 

Catcher of story’s of the earth

 

The not-permanent Folly is made from found and re-used materials. After the Folly is connected tot the landscape the single materials can be used again or the Folly can connect to another landscape. The materials are coming from the landscape itself like earth and plastic swarm waste. The construction is made from simple materials like guy lines and scaffolding tubes. Our idea is to make a composition between the earth and the ‘catcher’, a crochet made from plastic swarm waste. We invite the visitors to add findings like leaves, branches, feathers to the ‘catcher’. The findings can move in the wind to stimulate the fantasy for stories of the earth. The catcher can be stand in the middle of a meadow and is visible form a far distance. There will be a small path lined with long grass to the earth hill. On top of it will be the catcher. The collected plastic swarm waste will be sort by colour, cut into small lines, combine with organic materials and old textiles and drill into a kind of yarn. With a big wood needle we will hook three triangles and connect them to a big triangle with an open crochet in the middle. The crocheted is supported by a light simple construction, a portal made from scaffolding tubes fixed in the ground and stabilized with guy lines. The folly is meant as an open structure where the interaction with the visitors is welcome. If someone wants to look to the catcher, think about new stories, add findings or simple sit and relax, this all is be possible.

 

Designers: Daniela Castelbranco and Ute Brinkmeier