CPO-Havenhuis


Bezoek aan het Havenkwartier in Deventer

 

In de zomervakantie was ik op bezoek bij een jonge bevriende familie die een familiewoning betrokken heeft in het havenkwartier in Deventer in begin van het jaar 2020.

 

De fietstocht van het station ging via de oude stad Deventer en door woonwijken uit de jaren tachtig. Het havenkwartier met een mix uit oude havengebouwen en individuele gebouwen van metselwerk, hout, metaal en vooral veel glas was een verrassend modern stukje stad rond om een gemeenschappelijke tuin.

 

Het CPO-havenhuis (collectief-particulier-opdrachtgeverschap) van mijn vrinden is een opvallend groen gebouw met uitkragende verdiepingen. De architect Angela Holterman, Atalja Willemen en Derko-Jan Dollen hebben in 2012 self-initiatief genomen, hebben een optie op een minder populair hoekkavel genomen en hebben een bijzonder plan gemaakt zonder opdrachtgevers. Om vier gelijkwaardige familiewoningen in een hoek te kunnen realiseren kozen de architecten voor Tetris-achtige in elkaar geschoven L-vormige plattegronden op drie verdiepingen met dakterras. Iedere woning heeft een eigen entree aan de straat en een glazen gevel over 8m op de 2e verdieping. Op het dak heeft iedere woning een dakterras aan de zuidzijde. 

 

De architecten hebben in de concept fase aan een houten constructie gedacht. In 2012 was dit nog een experimentele keuze. Inmiddels zijn er verschillende gebouwen ook boven de 4 verdiepingen uit hout gerealiseerd. De vrienden van mij waren erg enthousiast over een natuurlijk basismateriaal en de structuur van hout sprak hun aan.

 

De architecten hebben in begin de vier verschillende particulieren via een advertentie of via het initiatief van de gemeente gevonden. Samen met de vier particulieren heeft de architect een collectieve plan uitgewerkt tot en met de omgevingsvergunning. Er waren verschillende individuele keuzes mogelijke, de positie van de keuken en trappen, wel of niet extra uitkragen op de 2e verdieping en de grote van de toegang naar het dakterras. Uiteindelijk kwamen er appartementen tussen 111m2 en 127m2.

 

De aanbestedingsfase liep stroef. De plaatselijke aannemers waren niet bekend met een houten constructie waardoor de bouwkosten te hoog op liepen. Drie particulieren sprangen in deze fase van het project. De architecten hadden geen middelen meer. De vriend van ons liet niet los en overtuigde de architecten om door te gaan. Samen zochten ze opnieuw naar drie nieuwe kopers en het lukte. Ze wijzigden het materiaal van houten en gingen over naar een meer traditionelere betonconstructie met een stalen gevelmateriaal.

 

De aannemer Hemeltjen Wijhe realiseerde de groene parel in het Havenkwartier. In de avond keken wij samen met alle buren naar een rode indrukwekkende ondergaande zon naast de oude toren van de Bergkerk in het centrum van Deventer.

 

Meer info over dit project is te vinden op www.hollandszicht.nl

 

 

 

 

Visiting the harbour district of Deventer

 

During the summer holidays, I was visiting a young family of friends who moved into a family house in the harbour district in Deventer at the beginning of the year 2020. The bike ride from the station went through the old town of Deventer and residential areas from the 1980’s. The harbour district changed from a working district into a housing area in the last 10 years. Now there is a mix of old harbour sheds and new individual houses made from brick, wood, metal and a lot of glass. It looked surprisingly very modern around a common garden.

 

The CPO (collective-private commissioning) harbour house of my friends has a striking green color with cantilevered floors. The architects Holland Zicht took an own initiative and put an option on the less popular corner plot of the ‘zelfbouwkavels’ in 2012. They designed a house with four equal family houses on three levels with a roof terrace. The Tetris-like-shaped houses had all an own entrance on the ground floor, an eight meter wide space on the 2nd floor and a roof terrace on the south side.

 

In the first plan the architect chose a CLT construction (cross laminated timber). In 2012 was this choice very experimental. Today a lot of CPO projects are made out of this construction material. My friends were very enthusiastic about the material because the material is bio based and gives a warm special charm to the house.

 

In this phase the architects found 4 different buyers through advertisement and through the marketing of the municipality. The architect designed individual houses. The participants could choose for the position of the stairs, the kitchen, the bathroom, the size of the cantilevering, the void and the size of the space on the roof. The result was houses between 111m2 and 127m2 and a permission.

 

The tendering phase was very difficult. The local contractors were not familiar with the CLT construction and the cost were too high. In reaction on these three participants left the project and the architects ran out of resources. The friend of us did not let go and convinced the architects to continue. Together with a contractor and the architect the wood construction changed into concrete with a steel façade and three new participants came up.

 

The contractor Hemeltjen Wijhe build a green pearl in the harbour district. In the evening of my visit we and all the other three participants were sitting on the roof terrace watching the red sun going down next to the church tower of the Bergkerk in the center of Deventer.

 

More info: op www.hollandszicht.nl