Vergunningvrij bouwen en kruimelgevallen


Maarten Elands heeft op 11 april 2019 een cursus gevolgd voor een update vergunningvrij bouwen en kruimelgevallen. Wil je weten wat je op je kavel mag aanbouwen, bijbouwen of uitbreiden, kom je snel de regels van de rijksoverheid tegen over vergunningvrij bouwen. De regels zijn simpel en worden ook met handige schema’s eenvoudig uitgelegd. Maar toch zijn eer altijd bijzondere gevallen waar de voorkant niet eenduidig is of een combinatie uit vergunningvrij en vergunningplichtig de zaak erg complex maakt.

 

Na een dag actief te luisteren naar de definitie van achtererf- en bebouwingsgebied weet Maarten nu alles over de kruimelregeling. Soms is er veel meer mogelijk als in eerste instantie gedacht. De kruimelregeling is soms oprekbaar zodat zonder het bestemmingsplan te wijzigen bijzondere oplossingen mogelijk zijn die door deze regeling vergunt kunnen worden.

 

Maarten weet nu hoe je creatief kruimels kunt combineren. Dit zijn afwijkingen van het bestemmingsplan (Wet algemene bepaling omgevingsrecht) die in artikel 4, bijlage II Bor (Besluit omgevingsrecht) genoemd zijn. Denk bijvoorbeeld aan transformaties van kantoren naar woningen, verandering van een puntdak naar een plat dak of zonneakkers in toekomstige energie gebieden.

 

Permission free building and crumb cases

 

On 11th of April 2019 Maarten Elands joined a course updating permission free building and crumb cases. If you want to know how much you can extend your house than you are quickly coming across the rules for permission free building from the central government. The rules are simple and filled up with visuals. Still often the cases are extreme unclear about the front side or a combination between permission free and permission obliged cases are rising up complex questions.

 

After one day active listening to all the definition about the backyard and building area, Maarten knows everything about the crumb rules. In some cases, there is more possible than you think in the first instance. The crumb rules are strikable so that special solution without changing the urban destination plan you can get a permission.

 

 

Maarten knows how you can combine the crumbs. This are deviations from the urban destination plan (general rules urban surroundings) with article 4 attachment II of the decision urban surrounding rules. This are cases like transformation from an office building into a housing function, changing the form of a roof from a pointed roof into a flat roof or solar farms in future energy transformation area’s.