The Line, de pionier in een technologische revolutie

Een betoog van Ideris Hashemi, stagiair bij Brinkmeier Elands architecten 

 

De meeste steden zijn ontstaan voor de grote technologische doorbraak. Hierna  zijn de steden ontworpen rondom belangrijke gebouwen, machines en fabrieken met auto’s als primaire transportmiddel. Het leefgenot van de inwoners heeft hierop een onderschikkende invloed gehad. Met deze reden zijn steden mensonvriendelijk, vervuilend of kunnen nieuwe  technologische ontwikkelingen niet aan. Om de steden aan de dynamische veranderingen aan te passen zijn enorme investeringen nodig. Deze investeringen zijn economisch niet rendabel en soms zelfs technisch niet mogelijk.  

Saudi Arabië gaat deze uitdaging aan door een slimme stad te ontwerpen en te exploiteren. Deze slimme stad heeft de vorm van een rechte lijn. Met deze reden heeft het ook de naam ‘The Line’ gekregen. The Line bestaan uit kleine bebouwingsclusters die door middel van een 170 kilometer lange weg met elkaar verbonden worden. Er is veel controverse over deze stad. Critici vinden dat de stad te duur is, een te groot risico met zich meebrengt en dat de exploitatie onrealistisch is. Ik vind de belangen van The Line echter te groot om het project stop te zetten en het af te schrijven. De argumenten waarmee ik tot deze conclusie ben gekomen leg ik in dit essay verder toe.

 

Ten eerste wordt The Line de meest milieuvriendelijke stad van de wereld. Dit komt doordat de stad alleen gebruik maakt van energie van duurzame energiebronnen in de vorm van zonne- en windmolenparken. Deze worden met veel beplantingen en bomen begroeid. Het uitsluitend gebruik van duurzame energie zorgt dat de stad CO2-neutraal is en de beplanting en bomen zorgen ervoor dat de stad netto CO2 opneemt. Dit geeft één miljoen mensen de kans om milieuvriendelijk en duurzaam te leven. Daarnaast is dit de uitgelezen kans voor ondernemers om een milieuvriendelijke en duurzame onderneming op te richten.

 

Daarnaast is de leefkwaliteit in de stad erg hoog. Dit heeft twee redenen. Ten eerste stoot de stad geen schadelijke gassen uit noch komen er schadelijke stoffen vrij. Daarnaast wordt de natuur naar de stad gehaald. Dit is te danken aan het feit dat er geen auto’s in de stad aanwezig zijn. Deze zijn namelijk niet meer nodig, want de meeste dagelijkse activiteiten bevinden zich binnen vijf minuten loopafstand. Dit heeft tot gevolg dat de stad erg veilig is en dat de lucht in de stad van hoge kwaliteit is. In tegenstelling tot de meeste steden wordt de natuur in de stad geplaatst. Hierdoor wordt het hitte-eilandeffect verminderd en de biodiversiteit vergroot.

 

De stad wordt een proeftuin voor nieuwste technische innovaties op vele verschillende gebieden. De grootste toepassingen die in de stad komen zijn het ontwikkelen van het transport, Artificial Intelligence  en water- en voedselvoorziening. Zo wordt de ene kant van The Line met de andere kant van The Line verbonden door een hyperloop. Deze hyperloop kan 170 kilometer in twintig minuten afleggen. Daarnaast wordt de eerste ‘Solar dome’ ter wereld gebouwd. Dit is een installatie die van zout water zoet water maakt. The Line is een van de eerste steden waar Artificial Intelligence op grote schaal wordt toegepast. Dit AI kan modellen ontwikkelen van de transportsystemen. Met deze modellen kan het transport steeds verder worden ontwikkeld.

 

Sommige mensen hebben kritiek op het project, want het zou te veel geld kosten en te ambitieus zijn. Men vindt dat de 500 miljard dollar beter in de bestaande steden geïnvesteerd kan worden. Daarnaast twijfelen critici ook of een miljoen mensen deze stad als toekomstige woonplaats zien. Dit zijn terechte tegenargumenten, want het gaat om veel geld en het succes is niet gegarandeerd. Het is echter voorspeld dat de stad, in het jaar 2030, 48 miljard dollar per jaar zal opleveren. Daarnaast is het ook een grote banenmotor. De stad verschaft namelijk 350 duizend banen. Omdat er zo veel banen in de stad aanwezig zijn wordt de stad aantrekkelijk om in te wonen. Het project kost veel geld, echter is het een investering die zichzelf snel zal terugverdienen. 

 

Het ironische van deze stad is dat het een groene stad is die gefinancierd is met oliegeld. Het is daarom niet geheel terecht om het een groene stad te noemen, echter is de stad het begin van de compensatie van al het uitgestoten broeikasgassen. Zo opent de stad nieuwe deuren naar duurzame stedelijke ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van nieuwe duurzame energiebronnen. Dit past goed in het grotere plan van Saudi Arabië om groene energie te exporteren. 

 

Al heeft dit project grote investeringen nodig is het toch de moeite waard. Naast dat het een prettige stad is om in te leven is het ontwikkelen van deze stad van groot belang. De voornaamste reden is dat dit de eerste stad is die CO2 positief is. Hierdoor geniet de stad van een voorbeeldfunctie voor andere steden die nog gebouwd gaan worden. Naast deze voorbeeldfunctie levert deze stad ook een actieve bijdrage aan het verder verduurzamen van de wereld. Zo wordt in de stad onderzoek gedaan naar alternatieve energiebronnen en vervolgonderzoek naar de nieuwste technologische ontwikkelingen. 

 

Deze stad is de pionier in een technologische revolutie. (Carlson, 2021; Designboom, 2021; NEOM, 2021)

 

Bibliografie

Carlson, C. (2021, 01 13). Saudi Arabia announces plans for a 100-mile, car-free linear city called The Line. Retrieved from Dezeen: https://www.dezeen.com/2021/01/13/line-saudi-arabia-170-kilometres-long-city-neom/

 

Designboom. (2021, 01 18). saudi arabia unveils THE LINE, a linear development of smart cities connected without cars. Retrieved from Designboom: https://www.designboom.com/architecture/saudi-arabia-the-line-smart-cities-without-cars-01-12-2021/

 

NEOM. (2021). The Line. Retrieved from NEOM: https://www.neom.com/en-us/whatistheline?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=2195_AO_RPL_Search_Clicks_NL_CPC_Text_T2_EN_27Apr21_30Nov21_3243_T2&utm_content=brand

THE LINDE project@NEOM, Saudi Arabia

https://www.neom.com/en-us/whatistheline